Υπηρεσίες

Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μεγάλο και καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς:
✔ Κατασκευή ιδιωτικών έργων
✔ Κατασκευή δημόσιων έργων
✔ Ανακαινίσεις κατοικιών, γραφείων, επαγγελματικών χωρών κλπ
✔ Επίβλεψη
✔ Αρχιτεκτονικές μελέτες
✔ Έκδοση οικοδομικών αδειών
✔ Τοπογραφικές αποτυπώσεις
✔ Υπηρεσίες συμβούλου
✔ Διακόσμηση εσωτερικών χώρων
✔ Διακόσμηση εξωτερικών χώρων
✔ Έκδοση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων

✔ Πραγματογνωμοσύνες

Όλα τα ανωτέρω φροντίζουμε να ολοκληρώνονται:

Με ασφάλεια, επιλέγοντας μετά από συνεννόηση με τον πελάτη και ευρισκόμενοι στο πλευρό του συμβουλεύοντάς τον με προσοχή, υλικά κατασκευής υψηλών προδιαγραφών και εντός του οικονομικού ορίου που θέλει να κινηθεί.

Με βάσει τον χρονικό προγραμματισμό, σε συνεννόηση με τον πελάτη, ο οποίος γνωρίζει πριν την έναρξη του έργου το πλήρες χρονοδιάγραμμα των φάσεων κατασκευής, ώστε να προγραμματιστούν σωστά όλες οι εργασίες.

Μετά από πλήρη κοστολογικό έλεγχο, καθώς ο κάθε πελάτης οφείλει να γνωρίζει τον όσο το δυνατό ακριβέστερο προϋπολογισμό του έργου, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του. Υπάρχει συχνή ενημέρωση και έλεγχος για  τυχόν αλλαγές του κοστολογίου και τυχόν διαμόρφωσή του με βάση τις υποδείξεις του πελάτη.

Με ευθύνη, καθώς η εταιρεία μας φροντίζει στο να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας, επιλέγοντας τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με πλήρη γνώση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Skip to content