ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Για την πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών, ανάλογα με το είδος του έργου, απαιτείται η έκδοση:

α) Αδείας Δόμησης, αφού προηγηθεί η Έγκριση Δόμησης

β) Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης των παραπάνω αδειών, από το αρχικό στάδιο της πρότασης μέχρι και την τελική έκδοσή τους,

με συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη, εφαρμόζοντας πιστά την πολεοδομική νομοθεσία.

Leave a comment

Skip to content