ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η βεβαίωση του μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα και διασφαλίζει τον αγοραστή και τον ιδιοκτήτη σε μία μεταβίβαση, την πιθανή ακύρωση του συμβολαίου λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών, ή παραβάσεων που μπορεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μη γνωρίζει. Βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων. Η βεβαίωση μηχανικού σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου.

Η βεβαίωση μηχανικού έχει διάρκεια 2 μήνες και φέρει έναν ειδικό μοναδικό αριθμό γνησιότητας στη βάση της και συνοδεύεται από τον ιστότοπο εξακρίβωσης της γνησιότητάς της.

Skip to content